Search | 

Date: November 23, 2016

Venue: PRK SOPK, Vajanského 10, Prešov, Slovenská republika

Invitation and program (Slovak)

 

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava, Slovak Republic